Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg

Dokument 8:122 S (2018-2019), Innst. 357 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 357 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje mellom Rakkestad og Sarpsborg. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2019