Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg

Dokument 8:122 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang