Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale

Dokument 8:116 S (2018-2019), Innst. 381 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 07.06.2019 Innst. 381 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 116 S (2018-2019) fra Senterpartiet om økt bruk av tre som byggemateriale, jf. Innst. 381 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019