Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:51:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:52:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:52:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (18.06.2019 Kl. 19:53:17)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (18.06.2019 Kl. 19:53:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Representantforslag 116 S (2018-2019) fra Senterpartiet om økt bruk av tre som byggemateriale, jf. Innst. 381 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger