Representantforslag om et mer bærekraftig forbruk

Dokument 8:108 S (2018-2019), Innst. 354 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristoffer Robin Haug Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 354 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag om et mer bærekraftig forbruk fra Miljøpartiet De Grønne ble forkastet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og for noen del mot stemmene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2019