Representantforslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle

Dokument 8:87 S (2018-2019), Innst. 273 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristoffer Robin Haug Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 14.05.2019 Innst. 273 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet de Grønne om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) reell for alle. Forslagene som SV fremmet i saken fikk støtte av MDG og R, og oppnådde ikke flertall. I komiteens innstilling blir det vist til at regjeringen har signalisert at det skal nedsettes et offentlig utvalg som skal utrede om BPA-ordningen fungerer etter hensikten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2019