Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven

Dokument 8:74 S (2018-2019), Innst. 261 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Lise Christoffersen, Arild Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 07.05.2019 Innst. 261 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2019