Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Eigil Knutsen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 7. mai 2019

Lene Vågslid

Himanshu Gulati

leder

ordfører