Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011

Status: Redegjørelsen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Utenriksministeren og forsvarsministeren har redegjort for Stortinget om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011. Redegjørelsene ble oversendt utenriks- og forsvarskomiteen for videre behandling.

    • Slik stemte representantene