Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018

Innst. 148 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.01.2019 Innst. 148 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om gjennomgang av statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018. Komiteen hadde ingen merknader til benådningssakene eller til forskriftene som var fastsatt, endret eller opphevet i perioden. Komiteen hadde heller ikke merknader til embetsutnevnelsene som var behandlet i statsråd i første halvår 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2019