Representantforslag om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter

Dokument 8:35 S (2018-2019), Innst. 175 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Sverre Myrli Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 19.02.2019 Innst. 175 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag om veiprising. Forslagene ble sett i sammenheng og behandlet under ett, fordi tematikken var såvidt lik. Det ble vedtatt at Stortinget ber regjeringen inkludere utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning, som en del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2019