Representantforslag om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon

Dokument 8:13 S (2018-2019), Innst. 68 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.11.2018 Innst. 68 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om å nedsette en forsvarskommisjon for å invitere til bred offentlig debatt om endringer i det sikkerhetspolitiske bildet, Norges rolle og forsvarspolitiske endringer som konsekvens av dette. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2018