Representantforslag om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv

Dokument 8:10 S (2018-2019), Innst. 144 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 31.01.2019 Innst. 144 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om skatt på arv oppnådde ikke flertall mot stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2019