Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering.

Dokument 8:242 S (2017-2018), Innst. 146 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 31.01.2019 Innst. 146 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen utrede og utarbeide et forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Arbeiderpartiet viste i komiteinnstillingen til at Oslo kommune har ønsket å gjennomføre et forsøk med obligatorisk innkalling, og at vaksinasjonsdekningen i Oslos bydeler varierer fra 77 til 94 prosent. Folkehelseinstituttet anbefaling er at 95 prosent av befolkningen skal være vaksinert. De øvrige partiene viste blant annet til at forslaget ikke ville ha noen praktisk konsekvens, siden alle barn i dag rutinemessig blir innkalt til kontroll ved helsestasjonene. Forslaget ble ikke vedtatt, og fikk kun støtte fra Arbeiderpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2019