Representantforslag om et jobbskattefradrag for uføre

Dokument 8:215 S (2017-2018), Innst. 396 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 07.06.2018 Innst. 396 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen legge frem en vurdering av et jobbskattefradrag og redusert avkortning for uføre i forslag til statsbudsjett for 2019 har Stortinget mot Rødts stemme besluttet at ikke vedtas.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018