Representantforslag om opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene

Dokument 8:148 S (2017-2018), Innst. 232 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Jan Bøhler, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Rigmor Aasrud, Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 232 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet, i en felles innstilling: - representantforslag fra Arbeiderpartiet om om opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene. - repesentantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv. Komiteens tilrådning, der representantforslagene "Vedtas ikke", ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2018