Representantforslag om å iverksette konkrete og forpliktene tiltak mot vold og overgrep mot barn

Dokument 8:140 S (2017-2018), Innst. 316 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Bøhler, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Masud Gharahkhani, Torstein Tvedt Solberg, Tuva Moflag, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 316 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å iverksette konkrete og forpliktende tiltak mot vold og overgrep mot barn. Stortinget vedtok flere forslag, bl.a. å be regjeringen å utrede, for så å fremme lovforslag, for å revidere og samordne reglene knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett slik at flere saker som gjelder vold og overgrep vil kunne avdekkes og følges opp på en god måte. Stortinget vedtok også å be regjeringen fremme lovforslag om et eget lovverk for Statens Barnehus, og å vurdere Statens Barnehus som egne enheter i en organisatorisk plassering i politidistriktene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2018