Representantforslag om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering

Dokument 8:137 S (2017-2018), Innst. 397 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Gina Barstad, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 08.06.2018 Innst. 397 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om gjennomgang av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). ABE-reformen innebærer reduksjon av statlige virksomheters driftsbudsjetter. Representantforslaget viser til at dette gir seg utslag i uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor. Forslaget ble mot Aps, SV, MDGs og Rødts stemmer ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018