Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Utenriksministeren holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortingets møte den 27. februar 2018. Debatt om redegjørelsen ble holdt i Stortingets møte 1. mars 2018. Under debatten fremsatte Arbeiderpartiet et forslag om å be regjeringen arbeide for å øke norsk deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner. Forslaget ble ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene