Representantforslag om videreføring og utvidelse av forsøk med tettere oppfølging ved sykefravær og egenmelding ved sykdom i opptil ett år

Dokument 8:97 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang