Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken

Dokument 8:86 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang