Representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog

Dokument 8:83 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Pollestad, Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang