Representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog

Dokument 8:83 S (2017-2018), Innst. 162 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 162 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2018