Representantforslag om utredning av Nobels formål med fredsprisen og av Stortingets rolle ved valg av medlemmer til komiteen

Dokument 8:80 S (2017-2018), Innst. 256 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (R) Innstilling avgitt 03.05.2018 Innst. 256 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et flertall i Stortinget, alle unntatt Rødt og Miljøpartiet de Grønne, har gått imot et forslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å be presidentskapet gjernnomføre en utredning av Alfred Nobels formål med fredsprisen, og Stortingets rolle som valgkomite for medlemmene i Nobelkomiteen. Forslag om å få en vurdering av om partienes relative størrelse i Stortinget skal være et utgangspunkt for hvem som foreslås som kandidater, er et tema for en arbeidsgruppe som alt er vedtatt opprettet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2018