Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen

Dokument 8:17 LS (2017-2018), Innst. 59 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 59 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet første gang i Stortinget: 11.12.2017