Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen

Til Stortinget
10. oktober 2017

Audun Lysbakken

Solfrid Lerbrekk

Nicholas Wilkinson