Representantforslag om styrking av det lokale politiet

Dokument 8:10 S (2017-2018), Innst. 143 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Marit Arnstad, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 143 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad om styrking av det lokale politiet. Stortinget vedtok blant annet å be regjeringen sørge for reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2018