Representantforslag om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel

Dokument 8:100 S (2016-2017), Innst. 397 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 397 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Hans Fredrik Grøvan, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel. Flere av forslagene fikk tilslutning fra et flertall i Stortinget. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2017