Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 21 S (2016-2017), Innst. 139 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 139 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2016