Grunnlovsforslag om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)

Dokument 12:40 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang