Grunnlovsforslag om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)

Dokument 12:40 (2015-2016), Innst. 126 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 17.12.2019 Innst. 126 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Innst. 126 S (2019-2020) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:40 (2015-2016). Forslaget gjelder forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo medlemmene fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, og uavhengig representant Ulf Leirstein, at forslaget ble bifalt. Forslaget fikk ikke grunnlovsmessig flertall ved behandlingen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020