Grunnlovsforslag om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)

Dokument 12:27 (2015-2016), Innst. 129 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.01.2019 Innst. 129 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovforslag om ny § 107jf. Innst. 129 S (2018-2019) og Dokument 12:27 (2015-2016). Forslaget som er fremmet av Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Togeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø, gjelder grunnlovfesting av retten til bolig. Forslaget ble med 12 stemmer for og 154 stemmer mot, ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 29.01.2019