Grunnlovsforslag om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovsfestede rettigheter)

Dokument 12:8 (2015-2016), Innst. 287 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 287 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Innst. 287 S (2018-2019) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:8 (2015-2016). Forslaget er fremmet av Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe og gjelder ny § 113 a i Grunnloven om begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter. Forslaget bygger på et forslag fra Menneskerettsutvalget, jf. Dokument 16 (2011-2012) og et lignende forslag ble behandlet i forrige stortingsperiode. Arbeiderpartiet representanter stemte for forslaget og fikk støtte fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget ble med 116 mot 52 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2019