Representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren

Dokument 8:94 S (2015-2016), Innst. 79 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 79 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren. Forslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen. Det ble imidlertid flertall for et forslag om å be regjeringen se på om dagens personsopplysningslov er tilstrekkelig til å ivareta personvern på en best mulig måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2016