Representantforslag endring av straffelova slik at utleigar kan haldast ansvarleg ved ulovleg verksemd i lokale som blir leigd ut

Dokument 8:117 S (2014-2015), Innst. 63 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 63 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Senterpartiet om endring av straffeloven slik at den som leier ut lokaler og forstår at lokalet blir brukt til sosial dumping eller utviser grov uaktsomhet i denne sammenheng, skal kunne strafffes. Forslaget fikk tilslutning fra Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2015