Representantforslag om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon

Dokument 8:116 S (2014-2015), Innst. 90 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V)
utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 01.12.2015 Innst. 90 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Venstre om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon. Forslagene fikk delvis støtte fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2015