Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82

Innst. 214 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.03.2015 Innst. 214 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82. Et "daddelvedtak", som var foreslått av Venstre, ble vedtatt med 92 mot 77 stemmer. Vedtaket lyder: "Stortinget mener det er sterkt krtikkverdig at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ikke har gitt dekkende informasjon til Stortinget og ikke sørget for at den varslede politikkendring ble fulgt, i saken om utsendelse av lengeværende asylbarn." Et mistillitsforslag fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 72 mot 97 stemmer ikke vedtatt. Et forslag til kritikkvedtak fra Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2015