Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll om forbud mot kloning av mennesker, tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll om genetiske undersøkelser for helseformål

Prop. 13 S (2014-2015), Innst. 167 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.02.2015 Innst. 167 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til ratifikasjon av tre tilleggsprotokoller til Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin. Det gjelder tilleggsprotokoll om forbud mot kloning av mennesker, tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll om genetiske undersøkelser for helseformål.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2015