Representantforslag om en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for

Dokument 8:9 S (2013-2014), Innst. 159 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.03.2014 Innst. 159 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget bør nedsette en særskilt komité for å utrede mandat og oppnevning av en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkingen som norske borgere er utsatt for. Forslaget fikk bare støtte fra medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti. I innstillingen vises det til utvalget som Presidentskapet har oppnevnt for å evaluere EOS-utvalget. En enstemmig komité ber om at det nye utvalget blir gitt i oppgave å drøfte fire nærmere angitte punkter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2014