Representantforslag om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

Dokument 8:85 S (2012-2013), Innst. 340 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 340 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2013