Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)

Prop. 107 L (2012-2013), Innst. 315 L (2012-2013), Lovvedtak 76 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 315 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra Venstre vedtatt at det skal være straffbart å skaffe seg, besitte og bruke dopingmidler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2013