Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:35)

Dokument 12:35 (2011-2012), Innst. 183 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.05.2014 Innst. 183 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to forslag om grunnlovfesting av rett til å stifte familie og rett til å inngå og oppløse ekteskap. Dokument 12:34 (2011-2012) foreslo at første ledd i ny bestemmelse skulle lyde: "Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet." Forøvrig er forslagene likelydende. Ingen av forslagene oppnådde tilstrekkelig flertall, og ble følgelig ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2014