Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Innst. 210 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2013 Innst. 210 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om redegjørelsen som statsministeren og justis- og beredskapsministeren holdt i Stortingets møte 28. august 2012 om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. I sin innstilling ga komiteen blant annet uttrykk for at det var kritikkverdig at viktige deler av Norges beredskap og krisehåndtering ikke fungerte 22. juli 2011. Komiteen påpekte at politiet sviktet på mange områder under terroraksjonen og at det var kritikkverdig at Grubbegata ikke ble stengt raskere. I innstillingen ble det fremmet tre forslag til kritikkvedtak av henholdsvis Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, av regjeringspartiene, og av Kristelig Folkeparti. Forslaget fra regjeringspartiene ble enstemmig vedtatt, i det opposisjonspartiene stemte subsidiært for dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2013