Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden

Dokument 3:12 (2011-2012), Innst. 46 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 46 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt hvordan Justis- og beredskapsdepartementet har ivaretatt sitt ansvar for effektiv saksbehandling i straffesakskjeden gjennom utvikling av ikt. I rapporten er det påpekt mangler i departementets styring av ikt-arbeidet i straffesakskjeden, og at en stor del av midlene til ikt-utvikling er brukt til konsulenttjenester. Komiteen gir i sin innstilling uttrykk for at den forventer at departementet sørger for at det blir fortgang i arbeidet med utvikling av ikt i straffesakskjeden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013