Representantforslag om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv

Dokument 8:113 S (2011-2012), Innst. 41 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Eivind Nævdal-Bolstad, Erna Solberg, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 41 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet ulike forslag fra Høyre-representanter om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv. Forslagene ble vedlagt protokollen, idet alle partier var positivt innstilt og imøteså at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget på egnet måte vedrørende spørsmål knyttet til internasjonalisering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2012