Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 112 L (2011-2012), Innst. 370 L (2011-2012), Lovvedtak 85-91 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2012 Innst. 370 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet finanskomiteens innstilling om regjeringens lovforslag på skatte-, avgifts- og tollområdet og andre forslag og merknader fra komiteen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2012