Forskrift om godtgjørelser for stortingsrepresentantene

Innst. 90 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.12.2011 Innst. 90 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny forskrift om godtgjørelse for stortingsrepresentanter, som vil erstatte Bestemmelser om stortingsrepresentantenes godtgjørelser, fastsatt av Stortinget 10. november 1966. Forsriften utfyller reglene i ny lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter vedtatt samtidig med forskriften, jf. Innst. 89 L (2011-2012). Forskriften gir nærmere regler om reisedekning, dekning av pendlerutgifter mv. Retten til etterlønn fra regjeringen når regjeringsmedlemmer går fra regjeringen og tilbake til stortinget, fjernes. Den alminnelige godtgjørelsen for stortingsrepresentanter justeres noe opp som følge av at ordningen med daglig diett fjernes, jf. Innst. 89 L (2011-2012).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2011