Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 19 S (2011-2012), unntatt kap. 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 131 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 131 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2011