Representantforslag om en bredt anlagt politistudie og økt samfunnssikkerhet

Dokument 8:3 S (2011-2012), Innst. 156 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Erna Solberg, Svein Harberg, Siri A. Meling Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 31.01.2012 Innst. 156 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om en bredt anlagt politistudie og økt samfunnssikkerhet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2012