Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane

Prop. 137 LS (2010-2011), Innst. 67 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2011 Innst. 67 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til at det inngås en avtale mellom EU, Island og Norge om overleveringsprosedyrer mellom partene. Avtalen innebærer forenklede regler og prosedyrer for overlevering av personer for straffbare forhold. Lovendringene som følge av avtalen behandles i egen innstilling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2011