Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon)

Prop. 72 S (2010-2011), Innst. 262 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2011 Innst. 262 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringa vedtatt å øke bevilgningene i 2011 til kap. 456 og kap. 1356 Direktoratet for nødkommunikasjon (Nødnett). Endringen utgjør en tidsmessig forskyvning av en betalingsmilepæl fra 2010-bevilgningen, uten at dette representerer en kostnadsøkning for første ubyggingsområde av prosjektet Nødnett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2011