Representantforslag om en markeringsdag for jødenes skjebne

Dokument 8:97 S (2010-2011), Innst. 346 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Christian Tybring-Gjedde, Jon Georg Dale, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.05.2011 Innst. 346 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Fremskrittspartien om en markeringsdag for jødenes skjebne. Forslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2011