Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge

Dokument 8:95 S (2010-2011), Innst. 406 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og justiskomiteen til uttalelse
Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 07.06.2011 Innst. 406 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge. Komiteens innstilling om å vedlegge forslaget protokollen, ble enstemmig bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011